Som ecodriving, men för fastigheter.

Traditionella styr- och reglerprodukter har svårt att få olika system att samverka. Det leder till att fastigheter gasar och bromsar helt i onödan. Med Ecopilot® har vi ökat den genomsnittliga energibesparingen för våra kunder med 22 % (värme), 28 % (kyla) och 13 % (el). Det gör vi enbart genom att ta tillvara på något som redan finns.

Gasa och bromsa inte samtidigt

Ecopilot® överstyr det befintliga automationssystemet, på så sätt undviker vi att gasa och bromsa samtidigt. Ett vanligt problem med traditionella styr- och reglersystem. Inte nog med att du sparar energi, du undviker stora temperaturskillnader och får ett jämnare och behagligare inomhusklimat.