2018/03/15

Bemsiq-bolagen ställer ut i gemensam monter på Nordbygg 2018

För första gången ställer bolagen i Bemsiq ut i en gemensam monter på Nordbygg. Bastec, Ecopilot, Elvaco, NODA och Produal kommer att stå sida vid sida och presentera spännande produktnyheter, exempelvis styr- och övervakningssystemet BAS2 7.3, en helt ny version av energioptimeringstjänsten Ecopilot och Produals nya Proxima-serie med mobilapp för konfiguration och pålitlig trådlös kommunikation. Elvaco kommer bland annat att visa sin nya mätvärdesportal och NODA berättar om hur man utvecklar sin tjänst Smart Heat Grid till att även omfatta fjärrkyla.

”Vi ser Nordbygg som en möjlighet för oss att visa upp den bredd vi har i vårt erbjudande”, säger Pär Arvidsson, VD för Bemsiq. ”Mässan är ett bra tillfälle att träffa vår primära kundgrupp, som är systemintegratörer som med hjälp av våra produkter och tjänster skapar energi- och kostnadseffektiva lösningar för sina kunder. Vi jobbar också med energibolag där vi levererar helhetslösningar för mätvärdesinsamling, visualisering, analys och optimering.”

På Nordbygg finns Bemsiq-bolagen i monter A29:10.