2017/12/08

Ecopilot flyttar fram positionen i Mellansverige – tecknar samarbetsavtal med Invent

Ecopilot AB och Invent i Falun AB har tecknat ett partneravtal som innebär att Invent blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter. Det nya avtalet ger Ecopilot en större närvaro i Mellansverige och är ytterligare ett steg i strategin att bygga upp ett starkt partnernätverk som gör Ecopilot mer tillgängligt både i Sverige och internationellt.

– Gedigen erfarenhet och kunskap inom fastighetsautomation gör Invent till en naturlig och stark samarbetspartner inom energioptimering av fastigheter. Deras effektiva organisation och offensiva satsning på den egna säljkåren och EPC-projekt kommer också att vara viktiga framgångsfaktorer i vårt samarbete, säger Daniel Taranger, partneransvarig på Ecopilot.

– För att möta EU:s krav på energieffektivisering måste hela fastighetsbranschen bli mer medveten och aktiv i arbetet med modern teknik som kan minska energiåtgången. Ecopilot är ett verktyg som vi kan använda för att följa upp våra energioptimeringsentreprenader (EPC). Vi är övertygade om att vi tillsammans med Ecopilot kan bidra i det arbetet och främja framtida projekt som gynnar både våra kunder och miljön, säger Marcus Weilund, Invent i Falun AB.

– Invent uppfyller på ett mycket bra sätt de krav på kompetens, goda kundrelationer och energifokus som Ecopilot ställer på en partner. Med Invents huvudsäte i Falun får vi inte minst bättre förutsättningar att erbjuda Ecopilot till kunder i norra Mellansverige, kommenterar Peter Wegdell, vd för Ecopilot.

Ecopilot AB har sedan tidigare återförsäljaravtal med Kabona AB och har på kort tid även tecknat återförsäljaravtal med företagen Energi & Fastighet i Karlstad AB, Avent installation AB, Ventab AB och Nordomatic AB.

För mer information kontakta: Peter Wegdell, peter.wegdell@ecopilot.com, 0708-54 47 83