2017/09/28

Ecopilot och Ventab tecknar samarbetsavtal

Ecopilot AB och Ventab Styr AB har tecknat ett partneravtal som innebär att Ventab blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter. Det nya avtalet är ett viktigt steg i Ecopilots arbete och strategi att bygga upp ett partnernätverk som gör Ecopilot mer tillgängligt både i Sverige och internationellt.

– Vi har i dag ett uttalat fokus att samarbeta med erkänt duktiga bolag som har nära kundkontakt och djup kompetens inom energifrågor och fastighetsautomation. Därför är det mycket roligt och spännande att ett väletablerat företag som Ventab nu blir partner och återförsäljare av Ecopilot. Det ger oss möjlighet att nå ut till fler kunder som med Ecopilot både kan sänka energiförbrukningen och skapa ett optimalt inomhusklimat, säger Peter Wegdell, vd för Ecopilot AB.

– Ventab har sökt efter en partner som kan komplettera vårt befintliga erbjudande med ett system för energieffektivisering, klimatanalys och miljömålsuppföljning. Ecopilots programvarulösningar är i dag ett av de bästa systemen på marknaden och passar väl ihop med våra egna systemlösningar. Därför är det här samarbetet naturligt och skapar tydlig nytta i flera led, säger Ventabs Martin Persson.

– När vi ger våra partner möjligheten att sälja och installera Ecopilot erbjuder vi också ett mervärde där de proaktivt kan föreslå åtgärder som bidrar till ett bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Genom att Ecopilot installeras i våra partners befintliga styrsystem är det här en lösning som är tidseffektiv att införa och ger snabba resultat, avslutar Peter Wegdell.

Ecopilot AB har sedan tidigare återförsäljaravtal med Kabona AB och har på kort tid även tecknat återförsäljaravtal med företagen Energi & Fastighet i Karlstad AB, Avent installation AB, och Invent i Falun AB.

För mer information kontakta:
Peter Wegdell, peter.wegdell@ecopilot.com, 0708-54 47 83
Martin Persson, martin.persson@ventab.se, 0709-62 76 49