2017/10/10

Ecopilot tecknar samarbetsavtal med brittiska Global Associates

Ecopilot AB har tecknat ett nytt partneravtal som innebär att företaget Global Associates säljer och distribuerar Ecopilots mjukvarutjänster för energioptimering i fastigheter. Det nya avtalet omfattar den brittiska marknaden och är en del i Ecopilots strategi att växa på en internationell marknad med mycket stora behov av energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat.

Ecopilot tecknade tidigare i år ett partneravtal med BG Energy Solutions som också är verksamma på den brittiska marknaden.

– Vi har en innovativ lösning i absolut framkant av utvecklingen också i en internationell jämförelse. Samtidigt är vi fortfarande relativt okända utanför Sverige. Med det här avtalet får vi ytterligare en mycket kompetent partner som för oss närmare en marknad med väldigt stor potential och behov inom energieffektivisering av fastigheter, säger Peter Wegdell, vd för Ecopilot AB.

– Global Associates söker hela tiden efter lösningar som kan bidra till att öka kontrollen, minska energiåtgången och förbättra boende- och arbetsmiljöer för våra kunder. Ecopilot matchar i det avseendet mycket väl då deras mjukvara skapar förbättringsmöjligheter för i princip alla byggnader, säger Adrian Wilton, ansvarig för affärsutveckling och energifrågor på Global Associates.

– Vi har en mycket väl beprövad och intelligent produkt som erbjuder den brittiska marknaden nya möjligheter att använda stora mängder data till att automatiskt reducera energiåtgången och samtidigt förbättra inomhusklimatet, säger Nick Kirby, ansvarig för Ecopilot UK.Vanligtvis sker styrningen av en byggnads ventilations-, kyl- och värmesystem separat från varandra och utan hänsyn till byggnadens termiska tröghet. Ecopiloten är till skillnad från den typen av lösning en produkt för integrerad styrning av värme, kyla och ventilation – särskilt anpassat för att utnyttja byggnadens värmetröghet.

För mer information kontakta:
Peter Wegdell, peter.wegdell@ecopilot.com, 0708-54 47 83

För mer information om Global Associates besök:
https://www.global-associates.co.uk/