2018/06/05

Elvaco, Ecopilot och NODA bildar gemensam enhet inom Bemsiq – blir heltäckande internationell leverantör av intelligenta energitjänster

Sammanslagningen är en del av Bemsiqs långsiktiga strategi att ta en ledande position på den europeiska marknaden för byggnadsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering.

– För de inblandade verksamheterna innebär sammanslagningen att konkurrenskraften ökar, både som tjänsteleverantör och som arbetsgivare, säger Pär Arvidsson, vd för Bemsiq AB.

Bolagens verksamhet ska framöver bedrivas genom två divisioner, en för produkter och en för tjänster. Produktdivisionen består av Elvacos nuvarande produkterbjudande inom mätdatainsamling, medan tjänstedivisionen innehåller delar från alla de tre bolagen. Ett naturligt första steg är att samordna utvecklingsorganisationerna inom de tre bolagen.

– För de inblandade verksamheterna innebär sammanslagningen att konkurrenskraften ökar, både som tjänsteleverantör och som arbetsgivare. Tillsammans uppnår bolagen skalfördelar och kan få bättre utväxling på den kompetens som finns inom gruppen. Samtidigt finns goda möjligheter att samordna infrastruktur och tekniska plattformar, säger Pär Arvidsson, vd för Bemsiq AB.

– Vi ser en tydlig efterfrågan från fastighets- och nätägare på smarta och effektiva lösningar med produkter och tjänster som kan bidra till bättre kontroll, ökad automatisering och energieffektivisering. Vi kommer genom sammanslagningen att erbjuda en mer heltäckande lösning inom datainsamling, analys och optimering samt ge våra partners bättre verktyg för att leverera sina tjänster, säger David Vonasek, vd för Elvaco AB och chef för den nya enheten.

Målsättningen är på sikt att samla all verksamhet i ett gemensamt bolag, men i dagsläget kommer inga förändringar att göras i den legala bolagsstrukturen. Verksamheten kommer även i fortsättningen att bedrivas i Kungsbacka, Karlshamn, Malmö, Borås och Göteborg, och kommer att bygga vidare på de etablerade varumärkena Elvaco, Ecopilot och NODA. Totalt har bolagen cirka 65 medarbetare och omsatte 125 miljoner SEK under år 2017.

För mer information kontakta:
Pär Arvidsson, vd Bemsiq AB
par.arvidsson@bemsiq.com
0703-24 72 53