2016/12/13

Kabona och Ecopilot delas upp i två separata bolag

Göteborg 12 december 2016 – Kabona har sedan snart tio år tillbaka kombinerat en ledande position inom styr- och reglerprojekt med den innovativa mjukvaran Ecopilot som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning. För att tydliggöra dessa båda erbjudanden och underlätta fortsatt tillväxt kommer bolaget efter årsskiftet att delas upp i två delar, Ecopilot AB och Kabona AB.

Ecopilot AB kommer att ansvara för utveckling och marknadsföring av mjukvaran Ecopilot, med fokus på internationell expansion, partnerförsäljning och innovativa energitjänster. Kabona AB kommer att fokusera på styr- och reglerprojekt och kommer även fortsatt att sälja Ecopilot på den nordiska marknaden, både som styrmodul till existerande automationssystem och som en delkomponent i styrbyten.

”Uppdelningen i två bolag kommer att leda till en ökad tydlighet där vi skiljer på produktägarskapet för Ecopilot och den projektorienterade verksamheten inom styr- och regler”, säger Pär Arvidsson, styrelseordförande för Kabona. ”Vi får nu bättre möjligheter att nå ut med Ecopilot genom fler och nya säljkanaler, medan Kabona AB kan fokusera tydligare på sin kärnverksamhet med Ecopilot som en central komponent i erbjudandet.”

Kabona AB och Ecopilot AB kommer båda att vara helägda dotterbolag till Bemsiq AB, den affärsenhet inom Latour Industries som samlar bolag inom energieffektivisering och automation i fastigheter.

BEMSIQ AB
Pär Arvidsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Arvidsson (VD, Bemsiq AB och styrelseordförande, Kabona AB), 0703-24 72 53, par.arvidsson@bemsiq.com