2018/03/23

Självlärande algoritmer och högupplöst data gör nya Ecopilot ännu mer effektiv vid energioptimering av fastigheter

Den helt nya versionen av Ecopilot, programvarutjänsten för energioptimering av fastigheter, har fått ett antal nya funktioner och ännu högre prestanda. Nya Ecopilot använder bland annat självlärande algoritmer och högupplöst data som gör det möjligt att göra ännu effektivare beräkningar. Den nya versionen erbjuder även standardiserade integrationer och ett mer intuitivt gränssnitt där användarna snabbt och enkelt kan se avvikelser och visualisera olika samband.

Sedan lanseringen år 2008 har Ecopilot minskat energiförbrukningen i över 800 fastigheter. För fastighetsägarna har införandet av Ecopilot i genomsnitt gett 25 procents energibesparing samtidigt som hyresgäster och boende fått ett optimalt inomhusklimat. Minskad energiförbrukning ger också lägre utsläpp och tydliga miljövinster.

– Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på smarta och effektiva system som minskar energiförbrukning och topplaster i fastigheter. Ny teknik, molntjänster och en ökad digitalisering gör det samtidigt möjligt att skapa lösningar som energieffektiviserar mer än någonsin, utan att mer teknisk utrustning installeras i fastigheten. Med nya Ecopilot tar vi ett stort steg och använder den senaste tekniken på ett sätt som ger snabb utväxling sett till ekonomiska besparingar, bättre inneklimat och lägre miljöpåverkan, säger Peter Wegdell, vd för Ecopilot AB.

Nya Ecopilot erbjuder en mycket hög säkerhet och levereras som en tjänst med krypterad anslutning till fastighetens styr- eller SCADA-system. För att förenkla införandet och användningen av Ecopilot erbjuder lösningen färdiga standardintegrationer (API), vilket resulterar i förenklat datautbyte och kommunikation med andra system och tjänster.

Vanligtvis sker styrningen av en byggnads ventilations-, kyl- och värmesystem separat från varandra och utan hänsyn taget till byggnadens termiska tröghet eller det faktiska inomhusklimatet. Ecopiloten är till skillnad från den typen av produkt en tjänst för integrerad styrning av värme, kyla och ventilation – särskilt anpassat för att utnyttja byggnadens värmetröghet.

Nya Ecopilot presenteras på Nordbygg 10-13 april 2018, monter A29:10.

För mer information kontakta:

Peter Wegdell, vd Ecopilot AB, peter.wegdell@ecopilot.com, 0708-54 47 83