Atrium Ljungberg – Fatburssjön 8

En kontorsfastighet som är belägen på Magnus Ladulåsgatan i närheten av Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Fastigheten har en djupröd tegelfasad vilken utgör en stilig kontrast till grannfastigheternas ljusa funkisfasader.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® överstyr det befintliga systemet vilket installerades några år tidigare. Problem med systemsamordningen i fastigheten hade identifierats vilket Ecopilot® skulle lösa.

Kund

Atrium Ljungberg

Byggnad

Fatburssjön 8

Area

8800

Installationsår

2014

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 20 kWh/m2
Kyla: 22 kWh/m2

Miljöbesparning

34 ton CO2/år

Avkastning

43%

43%

Direktavkastning på investerat kapital

20%

Energibesparing värme

61%

Energibesparing kyla

34

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Genom att arbeta med den termiska trögheten i byggnaden har energiförbrukningen för ventilation, värme och kyla minskat. Ecopilot® Analys har identifierat problemområden i fastigheten som om de åtgärdas kan minska energikostnaderna ytterligare. Fastighetsägaren har beslutat att installera fler Ecopiloter® baserat på detta lyckade projekt.

Energiklassificering

Fatburssjön 8 har idag en D-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Fatburssjön 8 ha en E-klassning.

Relaterade referenser