Brf Åsunden – Åsunden

Brf Åsunden är en bostadsrättsförening mittemellan Malmö centrum och slätten söder om staden. Fastigheten har 271 lägenheter samt 12 lokaler och består av två åttavåningshus, tre fyravåningshus samt ett fint miljöhus.

Uppdrag/Lösning

Under 2012 och 2013 genomfördes en omfattande uppgradering av fastighetens energisystem. Fastighetsägarna beslutade att i samband med att styr- och reglersystemet byttes ut också installera Ecopilot® för att minska energikostnaderna.

Kund

Brf Åsunden

Byggnad

Åsunden

Area

24029

Installationsår

2013

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 27 kWh/m2

Miljöbesparning

80 ton CO2/år

Avkastning

55%

Relaterade referenser