Diligentia – Frölunda Torg

Ett modernt köpcentrum bestående av flera sammanlänkade huskroppar med butiksstråk emellan. Här finns över 200 butiker med bland annat kläd-, matvaru- och elektronikhandel. Köpcentret ligger i Västra Frölunda i Göteborg.

Uppdrag/Lösning

För att modernisera köpcentret och minska den redan låga energiförbrukningen installerades Ecopilot® på det befintliga styr- och reglersystemet. Byggnadernas tekniska status varierade men den tekniska systemuppbyggnaden med ett överordnat system var likartad. I samband med Ecopilot®-installationen skulle även en expansion av byggnaderna göras med 50 000 kvm.

Kund

Diligentia

Byggnad

Frölunda Torg

Area

108750

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Köpcentrum

Besparning hittills

Värme: 11 kWh/m2
Kyla: 1 kWh/m2
El: 1 kWh/m2

Miljöbesparning

115 ton CO2/år

Avkastning

34%

34%

Direktavkastning på investerat kapital

26%

Energibesparing värme

14%

Energibesparing kyla

3%

Energibesparing el

Resultat

Frölunda Torg har idag en betydligt lägre total energiförbrukning än före utbyggnaden tack vara installationen av Ecopilot®. Inomhusmiljön i köpcentret har också förbättrats då de interna lasterna hanteras på ett mer effektfullt sätt.

Energiklassificering

Frölunda Torg har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Frölunda Torg ha en D-klassning.