Fabege – Solna Business Park

Smeden 1 är en större kontorsfastighet belägen i Solna Businesspark. Ett expansivt kontorsområde i västra Solna, norr om Stockholms centrum.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® överstyr idag den befintliga utrustningen som delvis moderniserades under installationen. Inga andra energibesparande åtgärder, förutom Ecopilot®, är genomförda sedan 2010.

Kund

Fabege

Byggnad

Smeden 1

Area

50202

Installationsår

2012

Konstruktion

Tegel/Betong

Verksamhet

Kontor, handel

Besparning hittills

Värme: 35 kWh/m2
Kyla: 3 kWh/m2
El: 3 kWh/m2

Miljöbesparning

48 ton CO2/år

Avkastning

50%

50%

Direktavkastning på investerat kapital

25%

Energibesparing värme

9%

Energibesparing kyla

17%

Energibesparing el

Resultat

I fastigheten utnyttjas alla 11 befintliga värmekretsar optimalt av Ecopilot®. Den samordnar också ventilation, värme och kyla så att fastigheten inte gasar och bromsar samtidigt. Det blir ecodriving för fastigheter.

Energiklassificering

Smeden 1 har idag en D-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Smeden 1 ha en E-klassning.

Relaterade referenser