Fabege – Solna Business Park

Smeden 1 är en större kontorsfastighet belägen i Solna Businesspark. Ett expansivt kontorsområde i västra Solna, norr om Stockholms centrum.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® överstyr idag den befintliga utrustningen som delvis moderniserades under installationen. Inga andra energibesparande åtgärder, förutom Ecopilot®, är genomförda sedan 2010.

Kund

Fabege

Byggnad

Smeden 1

Area

50202

Installationsår

2012

Konstruktion

Tegel/Betong

Verksamhet

Kontor, handel

Besparning hittills

Värme: 35 kWh/m2 Kyla: 3 kWh/m2 El: 3 kWh/m2

Miljöbesparning

48 ton CO2/år

Avkastning

50%

Relaterade referenser