Falköpings hyresbostäder – Kv. Fabrikören

En bostadsfastighet nära centrum i Falköping. Fastigheten var tidigare en industribyggnad som har helrenoverats till bostäder.

Uppdrag/Lösning

Falköpings hyresbostäder identifierade Kv. Fabrikören som en av fastigheterna med högst nyckeltal i hela deras bestånd. Ecopilot® installerades för att komma tillrätta med den höga energiförbrukningen.

Kund

Falköpings Hyresbostäder

Byggnad

Kv Fabrikören

Area

4080

Installationsår

2014

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 28 kWh/m2

Miljöbesparning

2 ton CO2/år

Avkastning

41%

Relaterade referenser