Falköpings hyresbostäder – Kv. Fabrikören

En bostadsfastighet nära centrum i Falköping. Fastigheten var tidigare en industribyggnad som har helrenoverats till bostäder.

Uppdrag/Lösning

Falköpings hyresbostäder identifierade Kv. Fabrikören som en av fastigheterna med högst nyckeltal i hela deras bestånd. Ecopilot® installerades för att komma tillrätta med den höga energiförbrukningen.

Kund

Falköpings Hyresbostäder

Byggnad

Kv Fabrikören

Area

4080

Installationsår

2014

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 28 kWh/m2

Miljöbesparning

2 ton CO2/år

Avkastning

41%

41%

Direktavkastning på investerat kapital

17%

Energibesparing värme

2

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Genom att arbeta med fastighetens termiska massa, och på så sätt inte gasa och bromsa fastigheten i onödan, har energibesparingar på över 20 procent uppnåtts. Hyresgästerna har också fått ett behagligare inomhusklimat.

Energiklassificering

Kv Fabrikören har idag en E-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot®-installation skulle Kv Fabrikören ha en F-klassning.

Relaterade referenser