Garnisonsfastigheter – Brigadgatan 12 och 22

En före detta militärfastighet som nu är ombyggd till kontorslokaler.

Uppdrag/Lösning

Utbyte av ett av de största styrföretagens system mot ett webbaserat system som överstyrs av Ecopilot®. Detta för att ta vara på den stora termiska trögheten i den tidigare kasernbyggnaden.

Kund

Garnisonsfastigheter

Byggnad

Brigadgatan 12 och 22

Area

3286

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 40 kWh/m2

Miljöbesparning

14 ton CO2/år

Avkastning

30%

30%

Direktavkastning på investerat kapital

33%

Energibesparing värme

14

Minskning i CO2 ton/år

Resultat

Kraftigt minskad energianvändning för både kyla och värme. Inomhusmiljön har förbättrats för hyresgästerna och en förenkling för driftspersonalen har skett genom verktyget Ecopilot® Analys.

Energiklassificering

Brigadgatan har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Brigadgatan ha en E-klassning.

Relaterade referenser