Göteborg Energi – Nymånegatan 5

Bostadsfastighet med hyreslägenheter i Kortedala i nordöstra Göteborg.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av en nyinstallerad styrutrustning. Givare har installerats i cirka 1/3 av lägenheterna för att få kontroll på byggnaden.

Kund

Göteborg Energi

Byggnad

Nymånegatan 5

Area

3853

Installationsår

2012

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 53 kWh/m2
Kol: 15,5 ton/år

Miljöbesparning

15,5 ton CO2/år

Avkastning

48%

48%

Direktavkastning på investerat kapital

29%

Energibesparing värme

15.5

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Utfallet är en energibesparing på över 20 procent med ett bra inomhusklimat för husets hyresgäster.

Energiklassificering

Nymånegatan 5 har idag en E-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för en flerbostadshus. Utan en Ecopilot®-installation skulle Nymånegatan 5 ha en F-klassning.

Relaterade referenser