Habo Kommun – Alléskolan

Nybyggd låg- och mellanstadieskola i Habo kommun. Skolan har cirka 450 elever och 60 medarbetare.

Uppdrag/Lösning

I samband med nybyggnationen av skolan installerades Ecopilot® som överstyr det befintliga systemet i byggnaden. Detta så att de tekniska systemen inte motverkar varandra och för att byggnadens termiska tröghet ska tillvaratas.

Kund

Habo Kommun

Byggnad

Alléskolan

Area

5615

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong/trä

Verksamhet

Skola

Besparning hittills

Värme: 13 kWh/m2

Miljöbesparning

3 ton CO2/år

Avkastning

26%

26%

Direktavkastning på investerat kapital

22%

Energibesparing värme

3

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Brister i den nyinstallerade utrustningen har identifierats och kunnat åtgärdas under garantitiden. Dessutom är den faktiska energianvändningen mycket lägre än den beräknade.

Energiklassificering

Alléskolan har idag en B-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 50–75 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad.

Relaterade referenser