Harry Sjögren – Cedern

En före detta textilindustrifastighet som är ombyggd till kontorshus. Fastigheten är belägen vid Centralbron i Borås centrum.

Uppdrag/Lösning

Fastighetsägaren var intresserad av det nytänkande Ecopilot®-systemet. Det ledde till att vi fick i uppdrag att installera Ecopilot® som överstyr fastighetens befintliga styrsystem och optimerar ventilations-, värme- och kylsystemet.

Kund

Harry Sjögren

Byggnad

Cedern

Area

7339

Installationsår

2013

Konstruktion

Tegel/Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 25 kWh/m2

Miljöbesparning

10 ton CO2/år

Avkastning

45%

45%

Direktavkastning på investerat kapital

26%

Energibesparing värme

10

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Fastighetsägaren är mycket nöjd med besparingsutfallet. Men den bästa effekten är den förbättrade kontrollen över inomhusklimatet som Ecopilot® Analys har gett. Denna installation, som från början var ett test, resulterade i att Ecopilot® installerades i fler av kundens fastigheter.

Energiklassificering

Cedern har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Cedern ha en D-klassning.

Relaterade referenser