Jernhusen – Göteborgs centralstation

Denna station är trafiknavet för hela västra Sverige. Centralstationen, Centralhuset och Nils Ericsson-terminalen bildar Göteborgs Resecentrum där mer än 90 000 resenärer passerar varje dag. Stationen uppfördes under mitten av 1800-talet och har byggts om och till i omgångar efter det.

Uppdrag/lösning

I fastigheten installerades under 2009 ett nytt styr- och reglersystem som en del i ett tekniskt moderniseringsprojekt av fastigheten. År 2014 fick Kabona uppdraget att installera en Ecopilot som genom överstyrning av det fem år gamla styrsystemet kontinuerligt skulle optimera fastighetens energiförbrukning.

Kund

Jernhusen

Byggnad

Göteborgs Centralstation

Area

Installationsår

2014

Konstruktion

Äldre kulturfastighet i tegel

Verksamhet

Buss- och tågstation

Besparning hittills

Värme: 25 kWh/m2
El: 14 kWh/m2

Miljöbesparning

40 ton CO2/år

Avkastning

28%

28%

Direktavkastning på investerat kapital

20%

Energibesparing värme

13%

Energibesparing el

Resultat

Idag arbetar Ecopiloten och det befintliga styrsystemet tillsammans. Ecopiloten beräknar kontinuerligt fastighetens energioptimala driftfall genom att ta hänsyn till interna brukarlaster, extern väderpåverkan och termisk lagringsförmåga. Resultatet har blivit en behaglig inomhusmiljö och låg energiförbrukning.

Energiklassificering

Göteborgs Centralstation har idag en F-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 180–235 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Göteborgs Centralstation ha en G-klassning.

Relaterade referenser