Kungsleden – EA Rosengrens Gata

En kontorsbyggnad från början av 1990-talet i södra Göteborg. Byggnaden har ett flertal olika hyresgäster med olika typer av verksamhet.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Bakgrunden till det var att problem med systemsamverkan och inomhusklimatet hade identifierats.

Kund

Kungsleden

Byggnad

EA Rosengrensgata

Area

4324

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 25 kWh/m2

Miljöbesparning

8 ton CO2/år

Avkastning

40%

Relaterade referenser