Kungsleden – Importgatan

Kontorsfastighet på Hisingen i Göteborg. Fastigheten är uppförds under 1970-talet och har ett flertal olika hyresgäster.

Uppdrag/Lösning

I samband med en modernisering av styrutrustningen installerades Ecopilot®. Det fanns även brister i fastighetens inomhusklimat vilket Ecopilot® Analys skulle hjälpa till att analysera.

Kund

Kungsleden

Byggnad

Importgatan

Area

3832

Installationsår

2013

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 33 kWh/m2
Kol: 9,5 ton/år

Miljöbesparning

9,5 ton CO2/år

Avkastning

28%

28%

Direktavkastning på investerat kapital

31%

Energibesparing värme

9.5

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® Analys identifierade att det fanns brister i klimatskalet, bland annat syntes detta på fönster och tydliga köldbryggor i vissa väggar. Detta resulterade i att fönster tätades vilket gett ett bättre inomhusklimat.

Energiklassificering

Importgatan har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Importgatan ha en D-klassning.

Relaterade referenser