Regionfastigheter – Huskvarna vårdcentrum

En nybyggd vårdcentral i Huskvarna. I fastigheten finns vårdverksamhet, tandvård och mödravårdscentral.

Uppdrag/Lösning

Fastighetsägaren fick inte någon ordning på de installerade systemen i denna nybyggda fastighet. Ventilation, värme och kylsystemen fungerade inte tillsammans. Ecopilot® installerades för att överstyra det befintliga systemet.

Kund

Regionfastigheter

Byggnad

Huskvarna vårdcentrum

Area

10472

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Vårdcentral

Besparning hittills

Värme: 16 kWh/m2
El: 5 kWh/m2

Miljöbesparning

20 ton CO2/år

Avkastning

25%

25%

Direktavkastning på investerat kapital

35%

Energibesparing värme

10%

Energibesparing el

20

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Fastigheten bröt trenden från en stigande kurva till kraftigt sjunkande energiförbrukning. Fastighetens system arbetar idag tillsammans och utnyttjar byggnadens värmetröghet. I fastigheten har dessutom flera energibesparingsåtgärder identifierats, dessa kan förbättra lönsamheten ytterligare.

Energiklassificering

Huskvarna vårdcentrum har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Huskvarna vårdcentrum ha en D-klassning.

Relaterade referenser