Newsec – Mektagonen

Byggnaden, som ligger där riksväg 40 ansluter mot E6 i Göteborg, är uppförd på 60-talet som en industrifastighet. Den totalrenoverades 2007 och inrymmer idag många olika verksamheter som hotell, restaurang, gym, livsmedelsbutik och kontor.

Uppdrag/lösning

Fastigheten hade moderna installationer och styrsystem. Ändå fanns det brister i systemsamverkan som skapade problem med inomhusklimatet. Ecopilot® installerades vars enda uppgift är att överstyra ventilations-, värme-, kylsystemet så att dessa anpassar sig efter varandra. Den tar också hänsyn till fastighetens termiska lagringsförmåga samt interna och externa laster.

Kund

Newsec/Altea

Byggnad

Mektagonen, Göteborg

Area

45924

Installationsår

2011

Konstruktion

Armerad betong, treglasfönster ROT 2007

Verksamhet

Museum, restaurang, högskola

Besparning hittills

Värme: 12 kWh/m2 Kyla: 9 kWh/m2 Kol: 95,5 ton/år

Miljöbesparning

95,5 ton CO2/år

Avkastning

36%

Relaterade referenser