Newsec – Mektagonen

Byggnaden, som ligger där riksväg 40 ansluter mot E6 i Göteborg, är uppförd på 60-talet som en industrifastighet. Den totalrenoverades 2007 och inrymmer idag många olika verksamheter som hotell, restaurang, gym, livsmedelsbutik och kontor.

Uppdrag/lösning

Fastigheten hade moderna installationer och styrsystem. Ändå fanns det brister i systemsamverkan som skapade problem med inomhusklimatet. Ecopilot® installerades vars enda uppgift är att överstyra ventilations-, värme-, kylsystemet så att dessa anpassar sig efter varandra. Den tar också hänsyn till fastighetens termiska lagringsförmåga samt interna och externa laster.

Kund

Newsec/Altea

Byggnad

Mektagonen, Göteborg

Area

45924

Installationsår

2011

Konstruktion

Armerad betong, treglasfönster ROT 2007

Verksamhet

Museum, restaurang, högskola

Besparning hittills

Värme: 12 kWh/m2
Kyla: 9 kWh/m2
Kol: 95,5 ton/år

Miljöbesparning

95,5 ton CO2/år

Avkastning

36%

36%

Direktavkastning på investerat kapital

16%

Energibesparing värme

21%

Energibesparing kyla

95

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Efter ROT-renoveringen 2007 blev fastigheten klassad som Green Building. Enbart genom Ecopilot®-installationen sänktes fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent och elförbrukningen med 15 procent. Nu tar byggnaden hänsyn till interna brukarlaster, extern väderpåverkan och termisk lagringsförmåga. Resultatet har också bidragit till ett behagligare inomhusklimat.

Energiklassificering

Mektagonen har idag en E-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för en kontorsbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Mektagonen ha en G-klassning.

Relaterade referenser