SAS Institute

Fastigheten används som kontor för sin egen verksamhet.

Uppdrag/Lösning

Vi samarbetade redan i tidigt skede och förenklade anläggningen och dess systemlösning. Ecopilot® installerades under byggprocessen.

Kund

SAS Institute

Byggnad

SAS Institute

Area

5250

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong/Isoleringsglas

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 23 kWh/m2

Miljöbesparning

5 ton CO2/år

Avkastning

33%

33%

Direktavkastning på investerat kapital

21%

Energibesparing värme

5

Minskning CO2 ton/år

Resultat

En förenkling av anläggningen och dess installerade system ledde till lägre energiförbrukning samt minskade installations- och underhållskostnader. Dessutom skapades en ökad komfort för de som vistas i lokalen. Ecopilot® utnyttjar idag byggnadens termiska tröghet för att inte gasa och bromsa i onödan. Fastigheten är LEED Gold-certifierad.

Energiklassificering

SAS Institute har idag en D-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle SAS Institute ha en E-klassning.

Relaterade referenser