Trollängen bostads AB – Järnbrottsparken

Nyproducerade hyresbostäder och punkthus i Västra Frölunda i Göteborg.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i tre av fyra punkthus. Ett hus behölls som referens för att kunna mäta skillnaden. Installationen skedde i samband med att husen uppfördes.

Kund

Trollängen Bostads AB

Byggnad

Järnbrottsparken

Area

10388

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Miljöbesparning

15 ton CO2/år

Avkastning

73%

73%

Direktavkastning på investerat kapital

36%

Energibesparing värme

15

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Fastighetsägaren beslutade att installera Ecopilot® även i det fjärde huset då skillnaden blev stor mellan Ecopilot®-husen och referensbyggnaden. Nu arbetar Ecopilot® med den termiska lagringsförmågan i alla fyra fastigheter.

Energiklassificering

Järnbrottsparken har idag en A-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar mindre än 50 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Järnbrottsparken ha en B-klassning.

Relaterade referenser