Trollängen bostads AB – Järnbrottsparken

Nyproducerade hyresbostäder och punkthus i Västra Frölunda i Göteborg.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i tre av fyra punkthus. Ett hus behölls som referens för att kunna mäta skillnaden. Installationen skedde i samband med att husen uppfördes.

Kund

Trollängen Bostads AB

Byggnad

Järnbrottsparken

Area

10388

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Miljöbesparning

15 ton CO2/år

Avkastning

73%

Relaterade referenser