Vasakronan – Lyckan 9

Fastigheten ligger på västra Kungsholmen som är ett av Stockholms innerstads största utvecklingsområden. Här finns ljusa lokaler med varierande planlösningar. Huset är byggt i funkisstil och fasaden har restaurerats för att efterlikna ursprunget.

Uppdrag/Lösning

Fastigheten ROT-renoverades och i samband med det beslutades att Ecopilot® skulle installeras för att optimera systemen.

Kund

Vasakronan

Byggnad

Lyckan 9

Area

9200

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 14 kWh/m2
Kyla: 5 kWh/m2

Miljöbesparning

15 ton CO2/år

Avkastning

31%

31%

Direktavkastning på investerat kapital

24%

Energibesparing värme

7%

Energibesparing kyla

15

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Ecopiloten® styr idag de variabla ventilationsflödena i fastigheten och optimerar därför inomhusklimatet efter behov och internlast. Fastigheten gasar och bromsar inte i onödan utan körs med optimerad drift.

Energiklassificering

Lyckan 9 har idag en D-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Lyckan 9 ha en E-klassning.

Relaterade referenser