Vätterbygdens Byggnads AB – Möckeln 4

En mindre bostadsfastighet med cirka 20 lägenheter i Jönköpings tätort.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i fastigheten för att överstyra det befintliga systemet och därmed minska byggnadens höga energiförbrukning.

Kund

Vätterbygdens Byggnads AB

Byggnad

Möckeln 4

Area

1308

Installationsår

2015

Konstruktion

Betong, puts

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 73 kWh/m2

Miljöbesparning

7 ton CO2/år

Avkastning

40%

Relaterade referenser