Vätterbygdens Byggnads AB – Möckeln 4

En mindre bostadsfastighet med cirka 20 lägenheter i Jönköpings tätort.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i fastigheten för att överstyra det befintliga systemet och därmed minska byggnadens höga energiförbrukning.

Kund

Vätterbygdens Byggnads AB

Byggnad

Möckeln 4

Area

1308

Installationsår

2015

Konstruktion

Betong, puts

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 73 kWh/m2

Miljöbesparning

7 ton CO2/år

Avkastning

40%

40%

Direktavkastning på investerat kapital

36%

Energibesparing värme

7

Minskning i CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® Analys har efter installationen, utöver en snabb energibesparing, kunnat identifiera ett antal förbättringsområden för vilka en underhållsplan har tagits fram. En del åtgärder är redan genomförda.

Energiklassificering

Möckeln 4 har idag en D-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot-installation skulle Möckeln 4 ha en F-klassning.

Relaterade referenser