Vätterbygdens Byggnads AB – Jungmannen 5

Äldre bostadsfastighet med cirka 35 lägenheter i Jönköpings tätort.

Uppdrag/Lösning

Fasigheten hade under flera år problem med inomhusklimatet vilket medförde många klagomål och akuta utryckningar som innebar merarbete för fastighetsägaren. Ecopilot® installerades för att få kontroll över inomhusklimatet och för att få en bättre boendekomfort.

Kund

Vätterbygdens Byggnads AB

Byggnad

Jungmannen 5

Area

3470

Installationsår

2015

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 28 kWh/m2 Kol: 7,5 ton/år

Miljöbesparning

7,5 ton CO2/år

Avkastning

33%

Relaterade referenser