Vätterbygdens Byggnads AB – Jungmannen 5

Äldre bostadsfastighet med cirka 35 lägenheter i Jönköpings tätort.

Uppdrag/Lösning

Fasigheten hade under flera år problem med inomhusklimatet vilket medförde många klagomål och akuta utryckningar som innebar merarbete för fastighetsägaren. Ecopilot® installerades för att få kontroll över inomhusklimatet och för att få en bättre boendekomfort.

Kund

Vätterbygdens Byggnads AB

Byggnad

Jungmannen 5

Area

3470

Installationsår

2015

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 28 kWh/m2
Kol: 7,5 ton/år

Miljöbesparning

7,5 ton CO2/år

Avkastning

33%

33%

Direktavkastning på investerat kapital

18%

Energibesparing värme

7.5

Minskning i CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® har minskat klagomålen och antalet akututryckningar till ett minimum. Samtidigt har inomhusklimatet blivit bättre genom att byggnadens termiska lagringsförmåga utnyttjas. Dessutom identifierade Ecopilot® Analys fastighetens dimensionerade länkar för vilka en underhållsplan har tagits fram.

Energiklassificering

Jungmannen 5 har idag en D-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot-installation skulle Jungmannen 5 ha en F-klassning.

Relaterade referenser