Volvo Lastvagnar – Arak

En administrativ byggnad för Volvo Lastvagnar som ligger på Arendal på Hisingen, nordväst om Göteborgs centrum.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Befintliga givare integrerades i systemet. Inomhusklimatet hade vissa brister före Ecopilot®-installationen.

Kund

Volvo Lastvagnar

Byggnad

Arak

Area

4962

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 22 kWh/m2 El: 18 kWh/m2

Miljöbesparning

20 ton CO2/år

Avkastning

39%

Relaterade referenser