Volvo Lastvagnar – Arak

En administrativ byggnad för Volvo Lastvagnar som ligger på Arendal på Hisingen, nordväst om Göteborgs centrum.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Befintliga givare integrerades i systemet. Inomhusklimatet hade vissa brister före Ecopilot®-installationen.

Kund

Volvo Lastvagnar

Byggnad

Arak

Area

4962

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 22 kWh/m2
El: 18 kWh/m2

Miljöbesparning

20 ton CO2/år

Avkastning

39%

39%

Direktavkastning på investerat kapital

58%

Energibesparing värme

13%

Energibesparing el

20%

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Genom att utnyttja de interna lasterna i fastigheten har ett bättre inomhusklimat åstadkommits och värmebesparingar har gjorts på över 50 procent. Ecopilten® gör att de installerade systemen inte motverkar varandra utan körs optimerat tillsammans.

Energiklassificering

Arak har idag en E-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Arak ha en F-klassning.