Tryggt köp med försäkran om avkastning.

Vi är så säkra på att Ecopilot® kommer att generera den effekt som utlovas så vi bjuder på en Avkastningsförsäkring för de kunder som tecknat ett energi- och klimatavtal i samband med deras köp av Ecopilot®. I praktiken innebär det att du slutbetalar 15 procent av programvarukostnaden först när det utlovade resultatet har levererats.

Betala när resultatet uppnås

Vår avkastningsförsäkring innebär att 15 procent av kostnaden för programvaran av Ecopilot® betalas först när prognostiserade besparingar har levererats. Om utsatt besparing inte levereras inom 24 månader avskrivs summan. Det innebär att du som kund har rätt att hålla inne 15 procent av summan tills Ecopilot®-projektet har levererat 100 procent av det prognostiserade. För att teckna en avkastningsförsäkring måste ett energi- och klimatavtal tecknas i samband med installationen av Ecopilot®. Avkastningsförsäkringen erbjuds mot en administrativ avgift.

ROI kalkyl

Diagrammet visar hur ekonomin påverkas över tid vid installation av Ecopilot®.

ROI kalkyl – livscykel

Diagrammet visar ett exempel på resultateffekten över tid vid installation av Ecopilot®.