Tryggt köp med försäkran om avkastning.

Vi är så säkra på att Ecopilot® kommer att generera den effekt som utlovas så vi bjuder på en Avkastningsförsäkring för de kunder som tecknat ett energi- och klimatavtal i samband med deras köp av Ecopilot®. I praktiken innebär det att du slutbetalar 15 procent av programvarukostnaden först när det utlovade resultatet har levererats.