Förbättra direktavkastningen och miljön.

Någon har kallat Ecopilot® för en intelligent hjärna. Den sparar mycket pengar, skapar behagligare inomhusklimat och bidrar till att EU:s krav på växthusgasutsläpp kan uppfyllas. En smart lösning som fungerar på alla befintliga ventilations-, värme- och kylsystem.

Spara mellan 10 och 40 %

Tack var den energibesparing som görs är avkastningen på investeringen omedelbar. Redan efter ett år är besparingen mellan 10 och 40 procent. År två kan den siffran öka genom att arbeta med alla möjligheter som Ecopilot® Analys erbjuder. Med lägre energikostnader förbättras driftnettot samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Du gör en bra investering både på kort och lång sikt.

Resultat med Ecopilot®

Exakt hur stor kostnadsbesparingen blir beror bland annat på
byggnadens storlek, beskaffenhet och användningsområde.
Här är några riktmärken:
Flerbostadshus: 10–15 %
Kontor, sjukhus och skolor: 20–30 %
Handelsfastigheter: 20–40 %

Beräkna energibesparingen i din fastighet här

Behagligare inomhusklimat

Efter en installation av Ecopilot® kommer inomhusklimatet att upplevas jämnare. Det sker genom att ventilations-, värme- och kylsystemet samordnas och styrs långsiktigt enligt ecodriving-principen. Genom sensorer regleras inomhustemperaturen inom ett ställt komfortintervall. Vi kan också installera CO2-sensorer för dig som vill ha koll på koldioxidnivåerna.

Klara EU:s miljökrav

Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. För att möta dessa krav installerar många fastighetsägare mer teknik, vilket ofta ger den omvända effekten. Med Ecopilot® får du en energigenial byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav.

Redan över 650 kunder

Ecopilot, Beprövat och verifierat Tills idag har Ecopilot installerats i mer än 650 fastigheter, från norr till söder, Sverige till Kanada och liten enkel till stor komplex fastighet. Beroende på fastigheternas individuella förutsättningar har olika resultat uppnåtts. Med en snittbesparing på 30% av energikostnaderna och ett årligt minskat koldioxidutsläpp med mer än 25 000 ton är det inte konstigt att Ecopilot har mycket nöjda och återkommande kunder! Läs mer om hur några av våra kunder upplever Ecopilot®.