Resultat med Ecopilot®

Exakt hur stor kostnadsbesparingen blir beror bland annat på
byggnadens storlek, beskaffenhet och användningsområde.
Här är några riktmärken:
Flerbostadshus: 10–15 %
Kontor, sjukhus och skolor: 20–30 %
Handelsfastigheter: 20–40 %

Beräkna energibesparingen i din fastighet här