Tillsammans för en bättre framtid.

Det finns många sätt vi människor kan bidra med för att skapa en bättre framtid på vår planet. Ett av dem är att sänka koldioxidutsläppen. Samtidigt som människor får en chans till ett behagligare inomhusklimat.

Klarar du EU:s nya miljökrav?

Växthusgasutsläppen inom EU ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Vi är snart där. För att möta dessa krav installerar fastighetsägare ofta mer teknik, vilken om systemen ej samverkar optimalt ofta ger den omvända effekten. Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen ökar.

Ett snabbt sätt att nå miljömålen

I Sverige och Norden har vi med Ecopilot®-installationer sänkt utsläppen i 300 fastigheter och hjälpt fastighetsägare att nå sina miljömål. Ändå har vi bara skrapat på ytan, med vår teknik kan vi hjälpa många, många fler. Nu ska vi utöver ett fördjupat arbete i Norden också hjälpa Europa och Nordamerika. Beräkna energibesparing och minskade utsläpp på din fastighet här .

Vi minskar Europas koldioxidutsläpp

Idag står fastigheter för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt FN:s klimatpanel IPPC går vi mot ett scenario där stora delar av världen kommer att uppleva extremt väder, ökade naturkatastrofer och snabba habitatförändringar om koldioxidhalten fortsätter att öka i samma takt som under de senaste årtiondena. Vi säger inte att vi har lösningen på problemet men vi kan dra vårt strå till stacken.

För kommande generationer

Ecopilot® kan hjälpa till att på ett lönsamt sätt förbättra vår planets förutsättningar för kommande generationer. Därför satsar vi nu på att exportera Ecopilot®. I Europa, och i de flesta energisystem i världen, krävs det 5–10 gånger mer koldioxidutsläpp för att tillverka 1 kWh än i Sverige. Kom ihåg, den renaste kWh är den som aldrig används.

10 000 ton mindre CO2-utsläpp

Hittills har våra Ecopilot®-installationer minskat koldioxidutsläppen med mer än 10 000 ton per år. Det motsvarar cirka 40 000 bilar som vardera kör 2 000 mil. Med Ecopilot® får du en byggnad som kör ecodriving och som bidrar till att uppfylla EU:s mål 2020. På det sättet kan fastighetsägare ta sitt ansvar och få sina medarbetare att känna att de utför ett meningsfullt arbete.

Ett ansvarstagande företag

Att installera Ecopilot® innebär inte bara att du sparar pengar, ökar värdet på din fastighet och bidrar till EU:s mål 2020. Ditt företag kommer dessutom att uppfattas som modernt och ansvarstagande, något som naturligtvis också påverkar hur ditt företags varumärke uppfattas av omvärlden.