Ecopilot® Energi- och Klimatavtal.

Detta avtal innebär att vi följer ett strukturerat program som optimerar effekten av Ecopilot®. Under ett antal möten analyserar vi tillsammans resultat och identifierar och genomför ytterligare förbättringsåtgärder.

Möte 1

Uppstartsmöte efter driftsättning av Ecopilot®. Initial resultatuppföljning samt identifiering och diskussion kring fastighetens dimensionerande länkar.

Möte 2

Resultat och uppföljning av Ecopilot®. Presentation av fastighetens verifierade dimensionerade länkar samt vilka åtgärder som kan göras för att komma till rätta med dessa.

Möte 3

Resultat och uppföljning av Ecopilot®. Kalkyl på kostnad och besparing presenteras för identifierade åtgärder. En gemensam handlings- och tidsplan för genomförande tas fram.

Möte 4–7

Resultat och uppföljning av Ecopilot® samt genomförda åtgärder. Framtagande av fler åtgärder samt prissättning vid behov.

Möte 8

Resultat och uppföljning. Avslutning av Energi- och Klimatavtalet och eventuell övergång till avtal om löpande uppföljning.