Ecopilot® Energi- och Klimatavtal.

Detta avtal innebär att vi följer ett strukturerat program som optimerar effekten av Ecopilot®. Under ett antal möten analyserar vi tillsammans resultat och identifierar och genomför ytterligare förbättringsåtgärder.

Mervärden med ett energi- och klimatavtal

Det ingår alltid en optimering av Ecopiloten® och utbildning för de personer som ska handha systemet oavsett om du tecknar ett energi- och klimatavtal eller inte. Energi- och klimatavtalet är till för de fastighetsägare som vill komma riktigt långt i sitt energiarbete genom ett personligt samarbete med någon av våra duktiga energitekniker. Under ett energi- och klimatavtal kopplas en personlig energitekniker till din fastighet med vilken du under regelbundna möten kan bolla förbättringsförslag samt få hjälp med att genomföra dessa.

Metod under energi- och klimatavtalet

Under energi- och klimatavtalet jobbar vi enligt ett strukturerat program, som syftar till att vi tillsammans med våra kunder, genom att nyttja verktygen i Ecopilot®, ska identifiera och genomföra ytterligare förbättringsåtgärder i fastigheten. Programmet bygger på att vi har möten då vi träffas fyra gånger per år och att vi utför ett aktivt arbete mellan dessa möten.

Möte 1

Uppstartsmöte efter driftsättning av Ecopilot®. Initial resultatuppföljning samt identifiering och diskussion kring fastighetens dimensionerande länkar.

Möte 2

Resultat och uppföljning av Ecopilot®. Presentation av fastighetens verifierade dimensionerade länkar samt vilka åtgärder som kan göras för att komma till rätta med dessa.

Möte 3

Resultat och uppföljning av Ecopilot®. Kalkyl på kostnad och besparing presenteras för identifierade åtgärder. En gemensam handlings- och tidsplan för genomförande tas fram.

Möte 4–7

Resultat och uppföljning av Ecopilot® samt genomförda åtgärder. Framtagande av fler åtgärder samt prissättning vid behov.

Möte 8

Resultat och uppföljning. Avslutning av Energi- och Klimatavtalet och eventuell övergång till avtal om löpande uppföljning.