Intelligent hjärna som jobbar dygnet runt.

Se Ecopilot® som en intelligent hjärna som överstyr det befintliga ventilations-, värme- och kylsystemet, oavsett fabrikat. Principen är enkel, vi utnyttjar all den gratisenergi som varje dag alstras av människor, datorer, belysning och väderlek vilken sedan lagras i byggnadens väggar, golv, tak, stomme och inredning.

Realtidsoptimerat system

Problemet med många fastigheter är att de har en vertikal systemuppbyggnad där ventilations-, värme- och kylsystemen projekteras, installeras, styrs och driftas separat. Ecopilot® är en horisontell plattform som automatiserar systemintegrationen och realtidsoptimerar systemen, baserat på att långsiktigt utnyttja fastighetens termiska lagringsförmåga.

Fungerar på befintliga styrsystem

Ecopilot® är ett nytt sätt att lösa ett gammalt problem. Se den som en lite intelligentare hjärna. Vi integrerar den i styrsystemen för ditt befintliga ventilations-, värme- och kylsystem. Det spelar ingen roll vilket fabrikat eller vilken leverantör det är, Ecopilot® fungerar på alla ventilations-, värme och kylsystem.

Utnyttjar byggnadens tillgångar

Systemet bygger på att vi utnyttjar all den överskottsenergi som skapas i en byggnad men som oftast inte tas om hand. Det tar också hänsyn till fastighetens byggnadsstomme vilket gör att varje fastighet får en unik termisk tröghet och därför styrs optimalt efter just de förutsättningarna. Vi kallar det för ecodriving för fastigheter, en energigenial fastighetsautomation.

Inre och yttre påverkan

Systemet tar hänsyn till inomhustemperatur, luftkvalitet och yttre faktorer som sol, vindstyrka, vindriktning och temperatur. Dessutom används en lokal väderprognos, vilket gör att systemet kan planera för fem dygn framåt. På så sätt kan Ecopilot® i god tid kompensera, utjämna och dra nytta av olika väderförhållanden.

Ecopilot® Pris – kopplad till Nord Pool

I fastigheter som värms upp av värmepumpar, direktverkande el eller har eldrivna kylmaskiner kan Ecopilot® Pris sänka inköpskostnaderna för energi. Ecopilot® Pris har koll på elbörsens (Nord Pools) spotpriser och kan genom att utnyttja fastigheters förmåga att lagra energi tillföra värme och kyla när elpriserna är som lägst.

Ecopilot® Effekt

Ecopilot® Effekt utnyttjar byggnaders förmåga att lagra energi för att optimera byggnaders effektuttag i förhållande till fjärrvärmeleverantörens effekttaxa. Anslutna byggnader har uppvisat betydande besparingar från minskade effektavgifter efter installation av Ecopilot® Effekt.