Intelligent hjärna som jobbar dygnet runt.

Se Ecopilot® som en intelligent hjärna som överstyr det befintliga ventilations-, värme- och kylsystemet, oavsett fabrikat. Principen är enkel, vi utnyttjar all den gratisenergi som varje dag alstras av människor, datorer, belysning och väderlek vilken sedan lagras i byggnadens väggar, golv, tak, stomme och inredning.