Förenklar människors vardag.

Ecopilot® är en innovativ, teknisk lösning, men vad den i praktiken gör är att förenkla människors vardag. För alla involverade, från fastighetsägare till fastighetsskötare. För att utföra det arbete Ecopilot® gör skulle drifttekniker behöva anställas som enbart jobbar med energioptimering dygnet runt.