Förenklar människors vardag.

Ecopilot® är en innovativ, teknisk lösning, men vad den i praktiken gör är att förenkla människors vardag. För alla involverade, från fastighetsägare till fastighetsskötare. För att utföra det arbete Ecopilot® gör skulle drifttekniker behöva anställas som enbart jobbar med energioptimering dygnet runt.

Värdefullt för fastighetsägaren

Vardagen blir smidigare för dig som fastighetsägare eftersom det blir enklare att ha full kontroll över byggnaden. Dag för dag, timme för timme kan du följa besparingar och minskade koldioxidutsläpp. Det går också snabbt och effektivt att upptäcka energitjuvar och åtgärda problemen istället för att låta byggnaden ”läcka” månad efter månad.

Enkelt för fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren får en effektivare vardag och kan lägga tid på ”rätt” saker. Ecopilot® är ett bra verktyg för att nå de mål som sätts upp, det blir också enklare att veta hur de ska nås. Samtidigt går det snabbare att hitta problemområden för att kunna åtgärda dem direkt. Styrsystemet sköter sig till stora delar självt och behöver minimalt med underhåll.

Ecopilot® Energi- och Klimatavtal

Många kunder väljer att teckna vårt Ecopilot® Energi- och Klimatavtal som innebär en fördjupad uppföljning och optimering av fastighetens energisystem. Avtalet tecknas i samband med installationen och varar i 24 månader. Du har då tillgång till en personlig energitekniker som sätter sig in i din fastighet, tillsammans utvecklar ni sedan byggnaden med Ecopilot® Analys som verktyg. Läs mer om Ecopilot® Energi- och Klimatavtal.