Ecopilot® Analys ger dig svaren.

Med Ecopilot® Analys underlättar du arbetet med avvikelser och uppföljningar av de ekonomiska och miljömässiga målen. Du får en total överblick av energi- och inneklimatet, det blir helt enkelt enklare att ha full kontroll på byggnaden i realtid.

Byggnadens tillstånd i realtid

Analysen, som du får i realtid, ger dig svaren på byggnadens uppträdande under olika förhållanden. Du ser också hur sol, vind och yttertemperatur påverkar. Dessa uppgifter används sedan för att optimera driften.