Ecopilot® Analys ger dig svaren.

Med Ecopilot® Analys underlättar du arbetet med avvikelser och uppföljningar av de ekonomiska och miljömässiga målen. Du får en total överblick av energi- och inneklimatet, det blir helt enkelt enklare att ha full kontroll på byggnaden i realtid.

Smidigt analysverktyg

För att göra det enkelt har vi byggt in ett analysverktyg i huvudenhetens gränssnitt. Vi kallar det Ecopilot® Analys. Med hjälp av det har du full kontroll på inomhusklimatet i byggnaden. Du kan till exempel se om veckans energiförbrukning har varit normal, om energimålen kommer att uppnås och om hyresgästerna har rätt temperatur.

Byggnadens tillstånd i realtid

Analysen, som du får i realtid, ger dig svaren på byggnadens uppträdande under olika förhållanden. Du ser också hur sol, vind och yttertemperatur påverkar. Dessa uppgifter används sedan för att optimera driften.

Energibesparande åtgärder

Du kan också använda Ecopilot® Analys för att identifiera vilka energibesparande åtgärder som kan göras i fastigheten. Det kan handla om att hitta obalans i värme- och ventilationssystem, köldbryggor, otätheter i klimatskal eller fönster som behöver tätas. En prioriteringsplan baserad på åtgärdernas lönsamhet tas normalt fram för åtgärdsgenomförande.

Se de varma och kalla zonerna

När du väljer Ecopilot® Analys får du tillgång till en dynamisk temperaturkarta. Där kan du på ett grafiskt lättöverskådligt sätt se temperaturen i realtid i fastighetens alla klimatzoner. På så sätt får du snabbt grepp om fastighetens varma och kalla zoner. Det ger både ett kvalitetssäkrat inomhusklimat och goda analysmöjligheter av fasighetens energiförbrukning.