Välj den finansiering som passar bäst.

Återbetalningstiden på investeringen av Ecopilot® är vanligtvis två till fem år. Avkastningen på investeringen är cirka 15–40 procent. Om du inte vill binda upp kapital har vi olika finansieringsupplägg. Vi erbjuder dessutom en avkastningsförsäkring (gäller ej leasing).

Traditionellt köp

Du betalar hela kostnaden för installationen av Ecopilot® vid leverans. Återbetalningstiden för investeringen är normalt två till fem år.

Traditionellt köp med Avkastningsförsäkring

Vår avkastningsförsäkringinnebär att 15 procent av programvarukostnaden för installationen av Ecopilot® betalas först när prognostiserade besparingar har levererats. Om så inte sker avskrivs summan. Det innebär att du har rätt att hålla inne 15 procent av summan tills Ecopilot® levererar 100 procent av prognostiserade besparingar.

Finansierat köp av Ecopilot®

Om ett finansierat köp önskas läggs en avbetalningsplan upp baserad på prognostiserade besparingar. Ingen initial likvid är då nödvändig. Ränte- och finansieringskostnader kommer tydligt att redovisas. Det finns även möjlighet att anpassa avbetalningsplanen så att ett fritt kassaflöde genereras utöver det som krävs för att finansiera återbetalningen.