Välj den finansiering som passar bäst.

Återbetalningstiden på investeringen av Ecopilot® är vanligtvis två till fem år. Avkastningen på investeringen är cirka 15–40 procent. Om du inte vill binda upp kapital har vi olika finansieringsupplägg. Vi erbjuder dessutom en avkastningsförsäkring (gäller ej leasing).