Ett behagligare inomhusklimat.

En byggnads stomme fungerar som värme- och kyllager. Hemligheten med Ecopilot® är att den tar tillvara på den termiska lagringskapaciteten av värme och kyla. På så sätt kan varje byggnad styras optimalt utifrån dess egna förutsättningar.

Bra inomhusklimat viktigt

Faktum är att vi tillbringar mer än 90 procent av vår tid inomhus. Det finns alltså all anledning att ta frågan om ett bra inomhusklimat på allvar. Idag vet vi att alla sinnesintryck människan tar emot: ljud, lukt, synintryck och atmosfär påverkar kroppen och inverkar både på fysiologiska och psykologiska reaktioner.

100 000 mår bättre

Tack vare Ecopilot® har mer än 100 000 människor fått både behagligare inomhusklimat och arbetsmiljö. En av anledningarna är att en jämnare temperatur skapas. En viktig parameter för människors trivsel, hälsa och effektivitet.

Kvalitetssäkring av klimatet genom mätning

Genom att installera Ecopilot® och använda verktyget Ecopilot® Analys får du kontroll över de viktigaste parametrarna för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Trådlösa rumsgivare och Ecopilotens® beräkningsfunktioner säkerställer att inomhustemperaturen hålls inom önskade komfortnivåer.

Koldioxid och luftfuktighet

Vill du kan rumsgivarna kompletteras med sensorer för mätning av koldioxid och luftfuktighet. Den fastighetsägare som har full kontroll över temperatur, koldioxidhalt och relativ luftfuktighet i realtid i sina byggnader kan alltid erbjuda sina hyresgäster ett behagligt och kvalitetssäkrat inomhusklimat.