AMF – Adonis 16

Detta är en modern kontorsfastighet belägen i hörnet Sveavägen/Tegnérgatan i centrala Stockholm. Byggnaden är uppförd 1965 och har sex våningsplan.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i samband med ett byte av styrutrustningen. Samtidigt valde fastighetsägaren att installera varvtalsreglerade fläktinsatser på befintliga ventilationsaggregat.

Kund

AMF

Byggnad

Adonis 16

Area

8154

Installationsår

2014

Konstruktion

Betongprefab

Verksamhet

Kontor/handel

Besparning hittills

Värme: 36 kWh/m2
Kyla: 10 kWh/m2
El: 2 kWh/m2

Miljöbesparning

22 ton CO2/år

Avkastning

44%

44%

Direktavkastning på investerat kapital

42%

Energibesparing värme

25%

Energibesparing kyla

5%

Energibesparing el

Resultat

Fastighetens energiförbrukning har minskat med över 40 procent. Ecopilot® samordnar idag ventilation, värme och kyla så att den termiska trögheten i fastigheten kan utnyttjas. Det Ecopilot® åstadkommer är en optimal reglering av fastigheten utifrån befintliga tekniska system.

Energiklassificering

Adonis 16 har idag en E-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Adonis 16 ha en F-klassning.

Relaterade referenser