AMF – Marievik 14

Detta är en kontorsfastighet som idag till stor del är konverterad till undervisningslokaler. Fastigheten byggdes 1944 med åtta våningsplan. Under 1998-1999 byggdes fastigheten på med ytterligare två våningsplan.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades i samband med en modernisering av styrutrustningen. Samtidigt integrerades befintlig rumsreglering för att kunna optimera fastighetens inomhusklimat och energiförbrukning.

Kund

AMF

Byggnad

Marievik 14

Area

16955

Installationsår

2013

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Kontor, Skola

Besparning hittills

Värme: 25 kWh/m2
Kyla: 7 kWh/m2

Miljöbesparning

29 ton CO2/år

Avkastning

32%

32%

Direktavkastning på investerat kapital

26%

Energibesparing värme

44%

Energibesparing kyla

29

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® samordnar idag ventilation, värme och kyla så att den termiska trögheten i fastigheten kan utnyttjas. Fastighetsägaren har genom Ecopilot® Analys bra överblick över inomhusklimatet.

Energiklassificering

Marievik 14 har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Marievik 14 ha en E-klassning.

Relaterade referenser