AMF – Moraset 24

En modern kontorsfastighet i hörnet Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm. Byggnaden är uppförd 1985 i fem våningar ovan mark och två källarvåningar med garage.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Fastigheten var före installationen en lågförbrukande fastighet. Fastighetsägaren såg installationen som ett test för att se vad Ecopilot® kunde göra på ett redan optimerat system som dock inte arbetade med byggnadens termiska lagringsförmåga.

Kund

AMF

Byggnad

Moraset 24

Area

5775

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 13 kWh/m2 Kyla: 12 kWh/m2 Kol: 13,5 ton/år

Miljöbesparning

13,5 ton CO2/år

Avkastning

36%

Relaterade referenser