AMF – Moraset 24

En modern kontorsfastighet i hörnet Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm. Byggnaden är uppförd 1985 i fem våningar ovan mark och två källarvåningar med garage.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Fastigheten var före installationen en lågförbrukande fastighet. Fastighetsägaren såg installationen som ett test för att se vad Ecopilot® kunde göra på ett redan optimerat system som dock inte arbetade med byggnadens termiska lagringsförmåga.

Kund

AMF

Byggnad

Moraset 24

Area

5775

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 13 kWh/m2
Kyla: 12 kWh/m2
Kol: 13,5 ton/år

Miljöbesparning

13,5 ton CO2/år

Avkastning

36%

36%

Direktavkastning på investerat kapital

28%

Energibesparing värme

21%

Energibesparing kyla

13.5

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Efter installationen av Ecopilot® minskade energiförbrukningen för värme och kyla med 24 procent. Inga andra energibesparande åtgärder genomfördes i fastigheten. Byggnaden har nu en energiförbrukning nära det som kan klassas som passivhus.

Energiklassificering

Moraset 24 har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Moraset 24 ha en D-klassning.

Relaterade referenser