Cernera – Handelsbanken

En kontorsfastighet i centrala Borås. Handelsbanken är enda hyresgäst i denna K-märkta kulturfastighet.

Uppdrag/Lösning

Upplägget var en incitamentsavtal där besparingarna skulle tillfalla oss under tre år. Ecopilot® installerades som en del av en uppgradering av den allmänna styrstandarden.

Kund

Cernera

Byggnad

Handelsbanken

Area

1500

Installationsår

2013

Konstruktion

Sten/betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 144 kWh/m2
El: 53 kWh/m2

Miljöbesparning

22 ton CO2/år

Avkastning

40%

40%

Direktavkastning på investerat kapital

48%

Energibesparing värme

41%

Energibesparing el

22

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Besparingsutfallet var så kraftfullt att fastighetsägaren valde att lösa ut oss från incitamentsavtalet och själv betala installationen. Det blev en betydligt bättre affär för fastighetsägaren än att ge oss tre års besparingar.

Energiklassificering

Handelsbanken har idag en G-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar mer än 235 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad.

Relaterade referenser