Agora – Knallerian

Fastigheten är ett köpcentrum bestående av ett 90-tal butiker, allt beläget i handelsområdet Knalleland en kilometer från Borås centrum. Handelsområdet har 7 000 000 besökare per år.

Uppdrag/lösning

Vid en modernisering av styr- och reglerinstallationerna identifierades att det inte fanns någon som kontinuerligt kunde optimera det nya styrsystemet. Vi fick då uppdraget att installera Ecopilot® som genom överstyrning av det nyinstallerade systemet kontinuerligt optimerar fastighetens energiförbrukning. Detta för att åstadkomma ett bra inomhusklimat till låg kostnad.

Kund

Agora

Byggnad

Knallerian, Borås

Area

28346

Installationsår

2013

Konstruktion

Stomme i betong, treglasfönster och glaspartier

Verksamhet

Butiker

Besparning hittills

Värme: 43 kWh/m2
Kyla: 9 kWh/m2
El: 21 kWh/m2

Miljöbesparning

67 ton CO2/år

Avkastning

49%

49%

Direktavkastning på investerat kapital

53%

Energibesparing värme

38%

Energibesparing kyl

39%

Energibesparing el

Resultat

Efter genomförd installation arbetar Ecopiloten och det nya styrsystemet tillsammans. Ecopiloten beräknar kontinuerligt fastighetens energioptimala driftfall genom att ta hänsyn till interna brukarlaster, extern väderpåverkan och termisk lagringsförmåga. Resultatet har blivit en behaglig inomhusmiljö och låg energiförbrukning.

Energiklassificering

Knallerian har idag en D-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Knallerian ha en E-klassning.

Relaterade referenser