Diligentia – Frölunda Torg

Ett modernt köpcentrum bestående av flera sammanlänkade huskroppar med butiksstråk emellan. Här finns över 200 butiker med bland annat kläd-, matvaru- och elektronikhandel. Köpcentret ligger i Västra Frölunda i Göteborg.

Uppdrag/Lösning

För att modernisera köpcentret och minska den redan låga energiförbrukningen installerades Ecopilot® på det befintliga styr- och reglersystemet. Byggnadernas tekniska status varierade men den tekniska systemuppbyggnaden med ett överordnat system var likartad. I samband med Ecopilot®-installationen skulle även en expansion av byggnaderna göras med 50 000 kvm.

Kund

Diligentia

Byggnad

Frölunda Torg

Area

108750

Installationsår

2013

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Köpcentrum

Besparning hittills

Värme: 11 kWh/m2 Kyla: 1 kWh/m2 El: 1 kWh/m2

Miljöbesparning

115 ton CO2/år

Avkastning

34%

Relaterade referenser