Göteborg Energi – Vingen

En fastighet med skilda verksamheter som till exempel teater, biograf, kontor och bibliotek. Huset ligger i Torslanda, nordväst om Göteborg.

Uppdrag/Lösning

Överstyrning av byggnadens befintliga rumsgivare integrerades i Ecopilot®-systemet för att öka kostnadseffektiviteten. Ventilation, värme och kyla samordnas idag och den termiska massan i fastigheten tas tillvara.

Kund

Göteborg Energi

Byggnad

Vingen

Area

4800

Installationsår

2011

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor, förskola, teater

Besparning hittills

Värme: 32 kWh/m2
El: 19 kWh/m2

Miljöbesparning

23 ton CO2/år

Avkastning

37%

37%

Direktavkastning på investerat kapital

36%

Energibesparing värme

30%

Energibesparing el

23%

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Resultatet har blivit minskade energikostnader och mindre klagomål. Insatsen är gjord i samarbete med Göteborgs Energi som även ser förbättringar i sitt fjärrvärmenät.

Energiklassificering

Vingen har idag en D-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Vingen ha en F-klassning.

Relaterade referenser