Hemfosa – Lejonet

Detta är en fastighet i centrala Värnamo. Här bedrivs olika verksamheter som till exempel bank, kontor, restaurang och vårdcentral.

Uppdrag/Lösning

I samband med en modernisering av byggnadens styrsystem installerades Ecopilot® i byggnaden. Syftet var att utvärdera systemets tekniska prestanda och driftsekonomi.

Kund

Hemfosa (f.d. Corallen)

Byggnad

Lejonet

Area

5294

Installationsår

2014

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 23 kWh/m2
Kol: 4,5 ton/år

Miljöbesparning

4,5 ton CO2/år

Avkastning

21%

21%

Direktavkastning på investerat kapital

22%

Energibesparing värme

4.5

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Energiförbrukningen har minskat med cirka 20 procent och inomhusklimatet har förbättrats. Ecopilot® Analys har gett fastighetsägaren bättre kontroll över fastighetens driftsparametrar och fortsatta energibesparingspotential.

Energiklassificering

Lejonet har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle Lejonet ha en D-klassning.

Relaterade referenser