Jernhusen – Malmö Centralstation

Fastigheten har nyligen moderniserats med bevarad charm och har samtidigt fått förbättrade resmöjligheter. Hit kommer varje dag mer än 50000 besökare och resenärer.

Uppdrag/Lösning

Efter en genomförd teknisk upprustning av stationen identifierades att de installerade systemen inte var synkroniserade med varandra. Byggnaden är komplex med mycket varierade laster över dagen och huset gasade och bromsade samtidigt. I de flesta fall helt i onödan.

Kund

Jernhusen

Byggnad

Malmö Centralstation

Area

10900

Installationsår

2012

Konstruktion

Tegel/Glas

Verksamhet

Station

Besparning hittills

Värme: 44 kWh/m2
El: 19 kWh/m2

Miljöbesparning

86 ton/år

Avkastning

29%

29%

Direktavkastning på investerat kapital

24%

Energibesparing värme

10%

Energibesparing el

86

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Fastigheten arbetar idag enligt ecodriving-principen där de interna lasterna tar tillvara byggnadens tekniska system. I denna fastighet blir det extra viktigt eftersom dess olika delar har mycket olika krav och förutsättningar.

Energiklassificering

Malmö Centralstation har idag en G-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar mer än 235 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad.

Relaterade referenser