Jönköpings Kommun – Unionen

Seniorboende i Huskvarna byggt på 60-talet.

Uppdrag/Lösning

I samband med en modernisering av styrutrustningen installerades Ecopilot®. Detta för att implementera ecodriving-principen i fastigheten, vilket innebär att inte gasa och bromsa i onödan.

Kund

Jönköpings Kommun

Byggnad

Unionen

Area

6514

Installationsår

2011

Konstruktion

Verksamhet

Seniorboende

Besparning hittills

Värme: 23 kWh/m2

Miljöbesparning

11 ton CO2/år

Avkastning

22%

22%

Direktavkastning på investerat kapital

27%

Energibesparing värme

11

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® Analys har, utöver en initial energibesparing, identifierat svagheter i ventilations-, värme- och kylsystemet. Värmesystemet har åtgärdats med mycket goda resultat när det gäller den totala energiförbrukningen.

Energiklassificering

Unionen har idag en B-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 50–75 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot®-installation skulle Unionen ha en C-klassning.

Relaterade referenser