Kungsleden – EA Rosengrens Gata

En kontorsbyggnad från början av 1990-talet i södra Göteborg. Byggnaden har ett flertal olika hyresgäster med olika typer av verksamhet.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en överstyrning av befintligt system. Bakgrunden till det var att problem med systemsamverkan och inomhusklimatet hade identifierats.

Kund

Kungsleden

Byggnad

EA Rosengrensgata

Area

4324

Installationsår

2012

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Kontor

Besparning hittills

Värme: 25 kWh/m2

Miljöbesparning

8 ton CO2/år

Avkastning

40%

40%

Direktavkastning på investerat kapital

41%

Energibesparing värme

8%

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Värmeförbrukningen har minskat med cirka 40 procent och inomhusklimatet har samtidigt blivit behagligare. Idag gasar och bromsar inte fastighetens system i onödan.

Energiklassificering

EA Rosengrens Gata har idag en A-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar mindre än 50 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot®-installation skulle EA Rosengrens Gata ha en C-klassning.