Riksbyggen – Svärdsklingan

En bostadsrättsförening i Borås tätort, ansluten till Riksbyggen. Föreningen består av ett flertal olika huskroppar.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® har installerats på befintligt styrsystem. Varje lägenhet har utrustats med temperaturgivare för att få bra kontroll över temperaturen och inomhusklimatet i fastigheten.

Kund

Riksbyggen

Byggnad

Svärdsklingan

Area

10868

Installationsår

2014

Konstruktion

Betong

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 34 kWh/m2

Miljöbesparning

20 ton CO2/år

Avkastning

33%

33%

Direktavkastning på investerat kapital

17%

Energibesparing värme

20

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Besparingsutfallet har varit över den prognostiserade besparingen.

Energiklassificering

Svärdsklingan har idag en E-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 135–180 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot®-installation skulle Svärdsklingan ha en F-klassning.

Relaterade referenser